Na Mariánskej hore sa zapoja do celosvetovej modlitby za posvätenie kňazov

Na Mariánskej hore sa zapoja do celosvetovej modlitby za posvätenie kňazov
2. júna 2022 andreas
S touto modlitbovou myšlienkou prvý raz prišiel sv. Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste Rosarium Virginum Mariae. Jeho impulz rozvinul a uskutočnil dnes emeritný pápež Benedikt XVI. v roku 2012. Štafetovú modlitbu každoročne organizuje Worldpriest Írsko. Prvá štafetová modlitba ruženca za kňazov sa konala v júni 2010.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/