Zomrel piarista Ján Žákovic, prvý prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska

Zomrel piarista Ján Žákovic, prvý prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska
1. júna 2022 andreas

V nemocnici v Trenčíne 29. mája zomrel zaopatrený sviatosťami P. Ján Žákovic SChP. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude 2. júna o 15:00 v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne.

Ján Žákovic sa narodil 30. apríla 1948 v Bratislave. Bezprostredne po promócii na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, odbor technická kybernetika, v roku 1974 vstúpil do Rehole piaristov. Svoje prvé sľuby zložil o rok neskôr dňa 14. júla 1975. V tom čase pracoval ako výskumný pracovník v odbore informatika – počítače a v tejto práci pokračoval až do 31. marca 1990.

Ako tajný rehoľník vyštudoval teológiu a dňa 15. augusta 1980 zložil slávnostné sľuby. Vysvätený za diakona a kňaza bol v Magdeburgu dňa 20. augusta 1980. Svätiacim biskupom bol nemecký biskup Mons. Theodor Hubrich.

Počas štúdií, ako aj po vysviacke pracoval s akademickou mládežou, neskôr aj v službe rehoľným sestrám a v spoločenstvách rodín. Vzhľadom na politický režim boli tieto formy služby tajné. V tomto období viedol rôzne duchovné cvičenia a obnovy,  biblické krúžky, manželské rekolekcie a poskytoval službu duchovného sprevádzania. Po páde režimu, od 31. mája 1990, pôsobil ako rektor komunity v Trenčíne až do roku 2003. Bol zakladateľom a v rokoch 1993 – 1995 prvým prezidentom Združenia katolíckych škôl Slovenska. Dňa 8. augusta 1990 bol vymenovaný za prvého riaditeľa obnoveného Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Vo funkcii riaditeľa pôsobil do júla 2011 a počas dlhoročnej služby v škole mnohorako prispel k jej rozvoju. V tomto období sa tiež venoval rodinám v rámci služby Originálnych manželských rekolekcií. 

Dňa 19. mája 2011 bol menovaný za riaditeľa Rehoľného školského úradu piaristov. Túto služby vykonával v mene rehole v rokoch 2011 až 2015 vo Svätom Jure. 

Od júla 2015 pôsobil v Trenčíne ako kňaz na dôchodku. Zomrel zaopatrený sviatosťami 29. mája 2022 v nemocnici v Trenčíne.

Za Rehoľu piaristov na Slovensku informoval Andrej Kmotorka

The post Zomrel piarista Ján Žákovic, prvý prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)