V Prešove na Sídlisku III posvätili novú farskú budovu

V Prešove na Sídlisku III posvätili novú farskú budovu
30. mája 2022 andreas
V nedeľu 29. mája zavítal medzi veriacich farnosti Prešov-Sídlisko III vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, aby posvätil novú farskú budovu. Samotná posviacka predchádzala sláveniu svätej liturgie za účasti niekoľkých kňazov a mnohých veriacich.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/