Nedeľa, 29. mája

Nedeľa, 29. mája
29. mája 2022 andreas
Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa pred ním prestreli tvárou k zemi a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále sa zdržiavali v Chráme a chválili Boha. (Lk 24,46-53)