Štvrtok, 26. mája – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Štvrtok, 26. mája – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
26. mája 2022 andreas
Nech Boh osvieti oči vášho srdca, aby ste videli, aká nádej plynie z jeho povolania! (Ef 1,15-23)