Výsledky súťaže na tému „Niekoľko viet o mojom otcovi“ sú známe

Výsledky súťaže na tému „Niekoľko viet o mojom otcovi“ sú známe
24. mája 2022 andreas
V utorok 24. mája boli v rámci oceňovania katolíckych umelcov Fra Angelica v bratislavskom Primaciálnom paláci vyhlásené aj výsledky 3. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže stredoškolákov, ktorú organizátor – Sekcia slovesného umenia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru K S, vyhlásil na tento raz na tému Niekoľko viet o mojom otcovi.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/