PRIAMY PRENOS SVÄTEJ OMŠE KU CTI SV. ŠARBELA Z KATEDRÁLY SV. ALŽBETY V KOŠICIACH – Nedeľa 22.05.2022

PRIAMY PRENOS SVÄTEJ OMŠE KU CTI SV. ŠARBELA Z KATEDRÁLY SV. ALŽBETY V KOŠICIACH – Nedeľa 22.05.2022
22. mája 2022 andreas

Každý 22. deň v mesiaci sa v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach konajú pravidelné sväté omše ku cti svätého Šarbela (Charbela) Machlúfa. Relikvie tohto svätého sú prítomné v Katedrále sv. Alžbety od 2. septembra 2017, kedy boli slávnostne prinesené počas arcidiecéznych rekolekcií k úcte svätých Košických mučeníkov. Každý mesiac môžu veriaci pristúpiť k sviatosti zmierenia počas tejto svätej omše už od 17:00. Program pozostáva z modlitby posvätného ruženca, slávnostnej svätej omše, modlitby za potrebné milosti na príhovor svätého Šarbela, požehnania s relikviou svätca a možnosti uctenia si relikvie a prijatia individuálneho pomazania olejom svätého Šarbela, ktorý vyteká z tela svätca v Libanone. Okrem tohto dňa sú relikvie celoročne vystavené v katedrále, kde sa nachádza aj schránka na prosby k tomuto svätcovi, kde môže každý napísať svoj úmysel.