Predstaveným v klerických inštitútoch bude môcť výnimočne byť i laický brat

Predstaveným v klerických inštitútoch bude môcť výnimočne byť i laický brat
19. mája 2022 andreas

Predstaveným klerického rehoľného inštitútu alebo spoločnosti apoštolského života pápežského práva sa v osobitných prípadoch bude môcť stať aj člen, ktorý nie je klerikom, čiže laický brat. Prípady individuálnych výnimiek z kánonu 588 §2 Kódexu kánonického práva bude posudzovať Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorej na to dal oprávnenie pápež František.

Reskript s dátumom 18. mája 2022, vydaný na základe rozhodnutia Svätého Otca pri osobitnej audiencii 11. februára, nesie podpisy kardinála Braz de Aviza a Mons. Rodrígueza Carballa, prefekta a sekretára spomenutej vatikánskej kongregácie.

Nová právna norma určuje jednotlivé stupne autorizácie, potrebnej na vymenovanie laického člena inštitútu alebo spoločnosti za miestneho predstaveného, za vyššieho predstaveného, prípadne za najvyššieho moderátora.

V prípade dvoch najvyšších stupňov si Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života „vyhradzuje posúdenie individuálnych prípadov a dôvodov uplatnených najvyšším moderátorom alebo generálnou kapitulou“.

Zdroj: VaticanNews / zk, jb
Foto: Bernard Ondřej Mléčka, OFM

The post Predstaveným v klerických inštitútoch bude môcť výnimočne byť i laický brat appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)