Pondelok, 16. mája

Pondelok, 16. mája
16. mája 2022 andreas
Z knihy proroka Izaiáša: Kvôli svojmu ľudu nebudem mlčať. Neodpočiniem si, pokým spravodlivosť nezažiari ako svetlo. Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť a dám ti nové meno, ktoré určia Pánove ústa. (Iz 62,1-5)