V košickom Dóme sv. Alžbety predstavili knihu Metropolitné katedrály

V košickom Dóme sv. Alžbety predstavili knihu Metropolitné katedrály
12. mája 2022 andreas
Autorkami textov o košickej Katedrále sv. Alžbety sú Katarína Nádaská a Mária Novotná. Podľa slov Kataríny Nádaskej bolo dôležité vystihnúť aj duchovný rozmer stredovekej katedrály. Spomenula vyjadrenie  Benedikta XVI. o tom,  že pokiaľ je sakrálnemu umeniu dávaná vitalita cez živú vieru, tak sa nikdy nestane minulosťou.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/