Sobota, 7. mája

Sobota, 7. mája
7. mája 2022 andreas
Blažený, kto sa spolieha na Pána, svojho Boha. On stvoril nebo i zem, more i všetko, čo je v ňom. On zachováva vernosť naveky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. (Ž 146)