Nedeľa, 1. mája

Nedeľa, 1. mája
1. mája 2022 andreas
Ježiš sa po tretí raz opytal: “Miluješ ma?” Peter sa zarmútil, že sa ho tretí raz pýtal: Miluješ ma? a odpovedal mu: “Pane, ty vieš všetko; ty vieš, že ťa milujem.” (Jn 21,15-19)