Piatok, 29. apríla

Piatok, 29. apríla
29. apríla 2022 andreas
Ježiš povedal: “Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nanávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú!” (Lk 6,27-35)