Upozorňujeme na zmenu: Audiencia s pápežom v Ríme bude už o 11:30

Upozorňujeme na zmenu: Audiencia s pápežom v Ríme bude už o 11:30
26. apríla 2022 andreas
Kvôli ďalšiemu programu Svätého Otca sa audiencia v Aule Pavla VI. v sobotu 30. apríla, pôvodne plánovaná na 12:00, uskutoční už o 11:30, teda o pol hodinu skôr. Vstup cez bezpečnostnú kontrolu po ľavej strane kolonády Námestia sv. Petra bude v sobotu 30. apríla otvorený už od 9:00.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/