Piatok utrpenia Pána je zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži

Piatok utrpenia Pána je zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži
15. apríla 2022 andreas
Veľkonočné triduum začalo svätou omšou Pánovej večere na Zelený štvrtok. Veľkonočné trojdnie pokračuje Piatkom utrpenia Pána (Veľkým piatkom). Bez Piatku utrpenia Pána by však nebola ani Veľká noc. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez oltárnej plachty. V tento deň platí prísny pôst. 

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/