Štvrtok, 14. apríla

Štvrtok, 14. apríla
14. apríla 2022 andreas
Ježiš povedal svojim učeníkom: Nové pri¬kázanie vám dávam, aby ste sa na¬vzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy na¬vzájom milovali. (Jn 13,31-35)