Nedeľa, 10. apríla – KVETNÁ NEDEĽA

Nedeľa, 10. apríla – KVETNÁ NEDEĽA
10. apríla 2022 andreas
Radujte sa a plesajte! Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe. Prichádza víťazne, je spravodlivý a ponížený a nesie sa na oslovi. (Zach 9,9-10)