Nedeľa, 3. apríla

Nedeľa, 3. apríla
3. apríla 2022 andreas
Ježiš povedal žene: “Kde sú tí, ktorí ťa obvinili? Nik ťa neodsúdil?” Ona odpovedala: “Nik, Pane.” A Ježiš jej povedal: “Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už viac nehreš.” (Jn 8,1-11)