Arcibiskup Grušas: Sme povolaní nasledovať príklad svätého Jozefa

Arcibiskup Grušas: Sme povolaní nasledovať príklad svätého Jozefa
19. marca 2022 andreas
V Bratislave pokračujú Európske sociálne dni. Jedným z bodov sobotného programu bola svätá omša v Kostole sv. Jána z Mathy. Hlavným celebrantom a kazateľom bol arcibiskup Vilniusu, predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) Mons. Gintaras Grušas. Homíliu arcibiskupa prinášame v plnom znení.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/