Piatok, 18. marca

Piatok, 18. marca
18. marca 2022 andreas
Ježiš Kristus vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. (Tít 2,11-14)