V košickom seminári pomáhajú utečencom aj s vybavením zamestnania

V košickom seminári pomáhajú utečencom aj s vybavením zamestnania
13. marca 2022 andreas
V seminári svoju činnosť rozšírili. Okrem urgentnej pomoci vybavili desiatim mamičkám zamestnanie vo firmách, 24 osobám pomohli vybaviť štatút azylanta a zdravotné poistenie, deväť detí bolo prihlásených do školy, z toho dve na Gymnázium sv. Tomáša Akvinského. Okrem toho pomáhajú pri upratovaní v jedálni a v kostole.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/