Nedeľa, 13. marca

Nedeľa, 13. marca
13. marca 2022 andreas
Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre. Potom ich zahalil oblak. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj Syn, môj Vyvolený, počúvajte ho!“ (Lk 9,28-36)