Pozvánka na púť mužov na slávnosť sv. Jozefa v Hronskom Beňadiku

Pozvánka na púť mužov na slávnosť sv. Jozefa v Hronskom Beňadiku
11. marca 2022 andreas
Nitrianske biskupstvo pozýva na púť mužov v Hronskom Beňadiku. Program púte sa začne vysluhovaním sviatosti zmierenia. Nasledovať bude modlitba svätého ruženca. O 11:00 bude slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať biskupský vikár Mons. Marián Bublinec. Púť ukončia napoludnie uctením si relikvie Kristovej krvi.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/