Pripomíname si šesťdesiat rokov od úmrtia biskupa Jozefa Čárskeho 

Pripomíname si šesťdesiat rokov od úmrtia biskupa Jozefa Čárskeho 
10. marca 2022 andreas
V roku 1925 sa stal apoštolským administrátorom v Košiciach. Tam zotrval do roku 1939, keď sa stal košickým biksupom Stefan Madarasz a on sa stal apoštolským administrátorom košickým, rožňavským a satmárskym so sídlom v Prešove. V roku 1946 sa vrátil znova do Košíc a spravoval Košickú diecézu až do svojej smrti. 

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/