ÚPN vydal knihu Generácia nádeje. Malé kresťanské spoločenstvá 1969 – 1989

ÚPN vydal knihu Generácia nádeje. Malé kresťanské spoločenstvá 1969 – 1989
9. marca 2022 andreas
Ústav pamäti národa vydal knihu Generácia nádeje. Malé kresťanské spoločenstvá 1969 – 1989. Jednou z nosných prvkov tajnej cirkvi v období 1969 – 1989 boli malé kresťanské spoločenstvá, nazývané tiež ako „stretká“. Autor v knihe sa zaoberá ich vznikom, náplňou, získavaniu členov ako aj ich prínosom.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/