Streda, 9. marca

Streda, 9. marca
9. marca 2022 andreas
Nech vám Boh dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. (Ef 3,14-21)