Na KU študuje vyše 300 študentov z Ukrajiny, univerzita im už pomáha

Na KU študuje vyše 300 študentov z Ukrajiny, univerzita im už pomáha
8. marca 2022 andreas
Podpora a pomoc bude v prípade potreby zameraná na všetkých študentov a zamestnancov, ktorých vojnový konflikt dostal do náročnej životnej situácie bez ohľadu na národnosť. Budeme komunikovať s partnerskými univerzitami a akademickými inštitúciami na Ukrajine o možnostiach adresnej pomoci a o posilnení spolupráce.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/