P. Michael Brehl: Ďakujem za vašu štedrú odpoveď a solidaritu s ukrajinským ľudom

P. Michael Brehl: Ďakujem za vašu štedrú odpoveď a solidaritu s ukrajinským ľudom
5. marca 2022 andreas

Drahí spolubratia, sestry, spolupracovníci a priatelia,

všetci si veľmi dobre uvedomujeme tragickú vojnu, ktorá sa tento týždeň odohráva na Ukrajine. Spolu s celou Cirkvou sme sa na Popolcovú stredu zapojili do pôstu a modlitieb za mier. Z celej Európy a z celej Kongregácie sa mnohí z vás zapájajú do prejavov solidarity s ukrajinským ľudom prostredníctvom peňažných darov a nevyhnutných prostriedkov. Ďakujeme za vašu štedrú odpoveď na výzvu Kongregácie a Ľvovskej provincie na Ukrajine.

Na Ukrajine je už niekoľko miliónov rodín vysídlených zo svojich domovov a väčšina z nich zostáva v iných častiach krajiny bez toho, aby mali kam ísť. Pokračujúce bombardovanie naďalej ohrozuje rodiny, nemocnice, školy a iné inštitúcie. Naši spolubratia, sestry a farnosti im v ich núdzi vychádzajú v ústrety.

Z Ukrajiny do susedných krajín už utieklo viac ako milión utečencov. Najnovšie správy a odhady očakávajú, že tento počet bude naďalej rásť, čo vyvolá veľkú humanitárnu krízu v celej Európe. Sme osobitne vďační našim spolubratom, sestrám a laickým partnerom v susedných krajinách, ktorí v súčasnosti priamo reagujú na pomoc utečencom.

Spolubratia a ľudia v Poľsku, na Slovensku a v Českej republike robia, čo môžu, s pomocou a podporou mnohých ďalších na celom svete a v celej Kongregácii. Keďže táto kríza narastá a prehlbuje sa, je pravdepodobné, že každá európska krajina, a aj ďalšie, bude vyzvaná, aby reagovala poskytnutím prístrešia a pomoci čoraz väčšiemu počtu vysídlených a utečencov bez domova. Spolu s ľuďmi budeme vyzvaní, aby sme otvorili svoje srdcia a dvere v rámci prijatia a podpory. S vďačnosťou a nádejou sa modlíme aj za všetkých, ktorí reagujú s takouto štedrosťou a prijatím!

Nech Boh posilňuje všetkých, ktorí trpia násilím a vojnou. Nech Duch Svätý otvorí srdcia všetkých zodpovedných k dialógu a pokoju!

P. Michael Brehl CsSR
Generálny predstavený

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/p-michael-brehl-dakujem-za-vasu-stedru-odpoved-a-solidaritu-s-ukrajinskym-ludom/
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)