Zneužitie moci

Zneužitie moci
28. februára 2022 andreas

Audio kázeň 

 

AI   Aj keď sa tohto roku do Európskych dejín čiernou farbou zapísal 24. február, pre nás je už 74 rokov čierny aj 25., tzv. Víťazný február. Moc v krajine vtedy prevzala Komunistická strana. Aj keď navonok tvorila zdanie demokracie – boli voľby i klasická trojnožka, teda rozloženie moci medzi parlament, vládu a súdnictvo, všetky dôležité pozície postupne obsadili komunisti. A tí robili ako rozhodol Ústredný výbor. Aby to bolo právne v poriadku, do ústavy štátu si dali poistku, 4. článok hovoriaci o vedúcej úlohe Komunistickej strany.

Podobné zneužitie moci sme už poznali – Vodcovský systém v Nemecku, Taliansku a od roku 1942 i na Slovensku.

Moc sa však zneužíva i v súčasnosti. Vo svete i u nás doma. Pokušenie moci je totiž najsilnejšie pokušenie a mnohí mu podľahnú.

KE   O moci, o jej troch pilieroch, hovorí aj Ježiš v evanjeliu, ktoré dnes čítame. Pričom mu veľmi záleží, aby táto moc nebola zneužitá.

DI    Almužna, modlitba a pôst tvoria klasickú náboženskú trojnožku. Pomocou nej získavame moc v prvom rade nad sebou samým. Nad svojimi vášňami a hlavne nad svojim sebectvom. Ich praktizovaním smerujeme k tomu, aby v našom živote bola na prvom mieste láska k Bohu a blížnemu. Ježiš ich preto v úvode nazýva „dobrými skutkami“. Pozrime sa na ne bližšie:

  • Delenie sa, obdarúvanie, pomoc blížnemu – almužna, nám pomáha otáčať svoje srdce od seba k druhým, pestovať lásku k blížnemu.
  • Komunikácia s Bohom – modlitba nám pomáha otvárať si pred ním srdce, hovoriť o svojom živote, radostiach i bolestiach, pochybnostiach atď. Je aj o počúvaní Jeho slova a teda o približovaní svojho pohľadu na svet a život Jeho pohľadu. A zblíženie sa s Ním, to je láska k Bohu.
  • Zriekanie sa jedla, pitia, alebo čohokoľvek iného – pôst, nám pomáha pestovať svoju vôľu, svoju slobodu a nezávislosť od materiálnych vecí, svoju duchovnosť. A teda disponibilitu k láske k Bohu a blížnemu.

Okrem získania moci nad sebou nám teda tieto skutočnosti pomáhajú rásť v nábožnosti, plnení Božej vôle, v svojej blízkosti k Nemu. A keď sme niekomu bližší, skôr môžeme od neho niečo dosiahnuť. Príklady svätcov nás učia, že niekedy doslova akoby Boh počúvol, čo od neho žiadajú. Almužna, modlitba a pôst nám takto v určitom slova zmysle pomôžu získať moc nielen nad sebou, ale nad samým Bohom, nad jeho Srdcom.

A Boh nám ju v tomto prípade dá, teda vypočuje naše prosby, lebo ak sa k nemu čisto, úprimne a nezištne približujeme, nemôžeme chcieť nič zlé. Nemôžeme túto moc zneužiť.

PAR   Zneužitie však možné je. Ježiš to vie a preto naň upozorňuje! Ukazuje nám že problém, ako aj pri iných zlyhaniach, hriechoch, začína v nás, v našom vnútri, v zlých motívoch:

  • Keď „dobré skutky“ nerobíme s dobrým srdcom.
  • Keď nám nejde o naplnenie ich podstaty, načo tu sú.
  • Keď nám nejde o zlepšenie svojho obrazu pred Bohom, ale pred ľuďmi.

A tí sa dajú nachytať, oklamať. Môžeme dosiahnuť, že si o nás myslia to najlepšie, akí sme štedrí, nábožní a asketickí, či skromní. Ale Boha, ktorý vidí v skrytosti, neoklameme!

Avšak je tu možné aj iné oklamanie – seba samých. Že si to o sebe skutočne začneme myslieť, akí sme štedrí, nábožní a asketickí, proste „super“. Tento sebaklam je nielen možný, ale aj častý. Lebo vo vytváraní pozitívneho obrazu o sebe, v ospravedlňovaní vlastných chýb a zlyhaní sme majstri. Pričom toto druhé oklamanie je hroznou pascou, lebo nám bráni v zmene vecí. Ak totiž ani pri spytovaní svedomia nevnímam svoj skutočný stav, nemám sa nielen z čoho spovedať, ale ani prečo meniť.

MY   Po texte o almužne, modlitbe a pôste nasleduje v Ježišovej Horskej reči text o pravých pokladoch: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia… V nebi si zhromažďujte poklady… Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“

A o naše srdce, o naše základné životné postoje dnes ide. Sme na začiatku pôstu, doby pokánia. Je na mieste uvedomiť si, kde naše srdce je a povedať si, kde chceme, aby bolo. A potom v tomto smere kráčať, nielen napredovať, ale hlavne stúpať hore. Almužna, modlitba i pôst nám na tejto ceste môžu pomôcť. Ak ich správne pochopíme a uchopíme, uvedieme do svojho života.

Toto evanjelium dnes nečítame náhodou. Je tu preto, aby sme si uvedomili základné poslanie obdobia Veľkého pôstu: je to čas pre cestu – pre nové, rozhodné, smelé a priame kráčanie k Bohu. Čas pre tiché a úprimné osobné obrátenie. Ak ho správne využijeme, staneme sa jednak bližšími Bohu a jednak dedičmi zeme, ako to Ježiš povedal v treťom blahoslavenstve.

ADE   Začal som dvomi čiernymi dátumami. Samozrejme, že ich poznáme viac. No najčernejší je 14. nisan roku 30, keď uprostred dňa nastala tma z hrôzy nad ukrižovaním Božieho Syna. O tri dni, vo Veľkonočné ráno však ožiaril svet svojim víťazstvom nad hriechom a smrťou.

Uvažovanie o týchto skutočnostiach nás čaká o 40 dní. Kiežby to bolo v čase, keď Ukrajina bude bližšie k mieru a my osobne bližšie k Bohu. Amen.

The post Zneužitie moci appeared first on Kňazi.sk.

(Zamyslenie prevzaté zo stránky knazi.sk.)