Zasvätených do Trenčína pozýva predseda KVRPS aj kňaz zodpovedný za Národné stretnutie mládeže T22

Zasvätených do Trenčína pozýva predseda KVRPS aj kňaz zodpovedný za Národné stretnutie mládeže T22
24. februára 2022 andreas

Milí bratia a sestry,
v tomto (ešte stále) špecifickom čase pandémie v dôvere, že situácia sa postupne stabilizuje, vás pozývame zúčastniť sa na Národnom stretnutí mládeže T22 v Trenčíne, a to v dňoch 28. – 31. júla 2022. Táto udalosť je významná pre Cirkev na Slovensku, zvlášť pre mladých, a teda aj pre nás – zasvätených. Túžime kráčať s mladými a byť tu pre nich, lebo sú cenným zdrojom pre samotnú Cirkev, ako aj pre spoločnosť.

V rámci Národného stretnutia mládeže sa uskutoční tiež nám už dobre známe EXPO POVOLANÍ. Sme presvedčení, že Duch Svätý účinkuje v srdciach mladých a pozýva ich, aby odpovedali na jeho plán lásky. Preto chceme byť tam spolu s nimi, aby sme sa vzájomne delili o bohatstvo života s Pánom. „Sme povolaní, aby sme zakúšali a ukazovali, že Boh je schopný naplniť naše srdce a urobiť nás šťastnými bez toho, aby sme museli svoje šťastie hľadať inde, že opravdivé bratstvo prežívané v našich komunitách živí našu radosť, že naše oddanie sa službe nám umožňuje ľudsky sa realizovať a dáva plnosť nášmu šťastiu…“ (z Apoštolského listu pápeža Františka pri príležitosti Roka zasväteného života).

Týmito slovami sme teda aj my pozvaní vyjsť a „rozprávať“ cez osobné stretnutia, konkrétne svedectvo života o kráse prežívania evanjelia a nasledovania Krista. Duchovná príprava nesie názov Výšiny. Vďaka, že sa do jej tvorby zapojili aj viacerí rehoľníci. V rámci nej je pripravených 7 katechéz symbolizujúcich 7 biblických vrchov, ktorými sú mladí pozvaní prechádzať. Zapojme sa už teraz do tejto prípravy, ktorá každý mesiac ponúka nové kvalitné podnety – katechézy, adorácie, zamyslenia… všetko na https://narodnestretnutiemladeze.sk/vysiny/. Myšlienka názvu duchovnej prípravy úzko súvisí s ústrednou témou SDM v Lisabone 2023: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39) Aj EXPO POVOLANÍ (sobota 30. 7. 2022 v čase od 15.00 do 18.00) pozýva odvážne kráčať či vykročiť. Je to výzva smerujúca aj k nám – zasväteným, aby sme mladým ponúkli svoje svedectvo kráčania s Pánom. Ako naša rehoľa/komunita/spoločenstvo kráča s Pánom po ceste povolania? Ako môžeme mladým pomôcť objaviť v ich srdci to pozvanie, aby kráčali za Ním? Akým spôsobom im môžeme pomôcť odvážne vykročiť za hlasom, ktorý ich volá bližšie k sebe?

Milí bratia a sestry, príďme teda do Trenčína a podeľme sa o to najvzácnejšie, čo sme dostali a čo máme. Nenechajme naše „poklady ukryté v poli“, ale odvážne ich darujme. Opätovne ukážme, že stretnutie s Ním je nákazlivé, plodí život a prebúdza radosť, že je to On, ktorý nám dáva iskru a chuť do života. A využime tento čas milosti stretnutia sa s mladými aj na hlbšie vzájomne poznanie sa, pochopenie reality dnešných mladých, počúvajme ich, aby sme dokázali stále viac vnímať ich potreby, pozerať sa na nich Božím pohľadom, aby sme verili v ich sny, v ich potenciál, ktorý je taký veľký a vzácny. Aj oni nás môžu učiť byť viac odvážni!

Už teraz odovzdávajme prípravu, ako aj samotné podujatie príhovoru bl. Zdenky Schelingovej, ktorej liturgickú spomienku budeme sláviť počas NSM, a tiež príhovoru bl. Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania, nech ten, ktorý „mnohým mladým pomohol naplniť svoje duchovné povolanie a pritom sa neváhal obetovať za ich záchranu, vyprosí Cirkvi nové povolania do zasväteného spôsobu života a nám všetkým ochotu podporovať ich na tejto ceste nasledovania Krista“.

Tešíme sa na stretnutie v Trenčíne!

P. Juraj Ďurnek, SchP, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku
dp. Matúš Reiner hlavný zodpovedný za Národné stretnutie mládeže T22


Pokyny k prihlasovaniu a k príprave na EXPO boli zaslané do reholí.
Ak ste zasvätení a máte otázky k prihlasovaniu, kontaktujte sestru Janu Kurkinovú, FMA.
Ohľadom prípravy EXPO povolaní sestru Julianu Salašovú, OSF)

-kvrps-

The post Zasvätených do Trenčína pozýva predseda KVRPS aj kňaz zodpovedný za Národné stretnutie mládeže T22 appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)