Slovenský vojenský kaplán slúži nedeľné omše pre vojakov z USA

Slovenský vojenský kaplán slúži nedeľné omše pre vojakov z USA
17. februára 2022 andreas
Po príchode vojakov americkej armády (US Army) na vojenskú leteckú základňu Kuchyňa a po ich stretnutí s vojenským kaplánom Ordinariátu majorom Slavkom Ganajom prišla z ich strany iniciatívna prosba o slúženie nedeľných bohoslužieb. „Spomínaní americkí vojaci tak „rozšíria“ rady členov Vojenskej farnosti Kuchyňa,“ píše Ganaj.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/