Vyšlo nové číslo ročenky Studia Capuccinorum Boziniensia

Vyšlo nové číslo ročenky Studia Capuccinorum Boziniensia
16. februára 2022 andreas

Kapucíni vydali už 7 číslo ročenky Studia Capuccinorum Boziniensia. Na obálke je tentoraz reprodukcia olejomaľby františkána a filozofa Jána Duns Scota zo začiatku 17. storočia. Viaceré z textov, ktoré boli zaradené do tohto čísla, sa venujú františkánskemu mysleniu a spiritualite.

Hneď prvá štúdia od Philotheusa Boehnera sa venuje povahe františkánskej filozofie. Text od Marka Zlomislica sa zaoberá príklonom myslenia Jacqua Derridu k františkánskej filozofii a čiastočne aj poézii jezuitu Gerarda Manleyho Hopkinsa. Štúdia Ladislava Tkáčika sa zaoberá apofatickým myslením a motívom anihilácie v renesančnom diele kapucína Benedikta z Canfieldu. Text Marty Janičkovej sa venuje františkánskym motívom v poézii Zuzany Novákové. Marie Vymazalová píše o umeleckej výzdobe pražskej Lorety, ktorú spravujú kapucíni, podľa spisu Lauretanischer Blumen-Garten a Martin Baloga o ornamentálnej výzdobe knižných väzieb špišských kartuziánov.

Do rubriky „fontes“ je zaradený kratší preklad z diela De septem gradibus amoris od flámskeho mystika Jana van Ruysbroecka, ktorý mal veľký vplyv aj na kapucínov. A tiež preklad komentovanej kanonickej vizitácie evanjelického zboru Giraltovce z roku 1826. Z rubriky „varia“ by čitateľov mohol zaujať rozsiahlejší preklad z diela britského kapucínskeho historika Cuthberta Hessa „Kapucíni ako literáti“, v ktorom sa venuje intelektuálom a kapucínskym spisovateľom obdobia protireformácie.

Záujemcovia o ročenku môžu kontaktovať pezinský kláštor, prípadne sa poň zastaviť osobne. Kapucíni ho radi zašlú pri mailovej objednávke aj poštou / minor@kapucin.sk

Ladislav Tkáčik, OFMCap

The post Vyšlo nové číslo ročenky Studia Capuccinorum Boziniensia appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)