V Sečovciach vstúpili do Národného týždňa manželstva spolu s vladykom Milanom

V Sečovciach vstúpili do Národného týždňa manželstva spolu s vladykom Milanom
15. februára 2022 andreas
V nedeľu 13. februára, ktorú Cirkev nazýva aj nedeľou o márnotratnom synovi, slávil vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický biskup, archijerejskú svätú liturgiu v chráme svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda v Sečovciach. Vladyka Milan v homílii zdôraznil dôležitosť zdravého vzťahu medzi manželmi, ktorý je príkladom pre ich dospievajúce deti. Podľa vzoru otca márnotratného syna je potrebné pochopiť, že mnohým prekvapeniam vo vzťahu nedokáže zabrániť, avšak môže ostať milujúcim rodičom.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/