Pápež vo februári vyzýva k modlitbe za rehoľníčky a zasvätené ženy

Pápež vo februári vyzýva k modlitbe za rehoľníčky a zasvätené ženy
8. februára 2022 andreas

„Ďakujem vám za to, čím ste, za to, čo robíte i za to, ako to robíte“, hovorí pápež František rehoľníčkam a zasväteným ženám, na ktoré sa zameriava krátke video s úmyslom Apoštolátu modlitby na február 2022.

Svätý Otec ich vyzýva k práci s chudobnými a marginalizovanými osobami i s obeťami obchodovania s ľuďmi a povzbudzuje ich ozvať sa, keď sa s nimi zaobchádza nespravodlivo, a to i v samotnej Cirkvi.  

Veriacich pápež v tomto mesiaci vyzýva: „Modlime sa za rehoľníčky a zasvätené ženy s vďakou za ich poslanie a odvahu, aby stále nachádzali nové odpovede na problémy našich čias.“

V krátkom videu, ktoré bolo tentoraz pripravené v spolupráci s Medzinárodnou úniou ženských generálnych predstavených (UISG), Svätý Otec hovorí:

„V tomto mesiaci sa budeme modliť osobitným spôsobom za rehoľníčky, za zasvätené ženy. Čím by bola Cirkev bez rehoľníčok a zasvätených laičiek? Bez nich nemožno pochopiť Cirkev.

Pobádam všetky zasvätené ženy, aby rozlišovali a volili si to, čo sa hodí pre ich misiu tvárou v tvár výzvam sveta, ktoré prežívame. Povzbudzujem ich, aby sa naďalej venovali činorodej práci s chudobnými, s ľuďmi na okraji spoločnosti, so všetkými, čo sú zotročení obchodníkmi s ľuďmi. Prosím ich, aby zvlášť v tomto významne prispeli.

A modlime sa, aby dokázali ukázať krásu Božej lásky a súcitu ako katechétky, teologičky a duchovné sprievodkyne.

Pozývam ich, aby zabojovali, keď sa s nimi v niektorých prípadoch nespravodlivo zaobchádza, a to aj vnútri samotnej Cirkvi; keď sa ich služba, ktorá je tak veľká, redukuje na posluhovanie. A niekedy aj zo strany mužov Cirkvi.

Nech sa nenechajú odradiť. Nech naďalej dávajú spoznať Božiu dobrotu cez apoštolské diela, ktoré konajú. No predovšetkým cez svedectvo zasvätenia.

Modlime sa za rehoľníčky a zasvätené ženy s vďakou za ich poslanie a odvahu, aby aj naďalej nachádzali nové odpovede na výzvy našej doby.

Ďakujem vám za to, čím ste, za to, čo robíte i za to, ako to robíte.“

Pripomeňme, že podľa minuloročných štatistík zverejnených misijnou agentúrou Fides je na svete viac než 630 tisíc rehoľníčok. 

Samotná Medzinárodná únia generálnych predstavených (UISG) združuje viac než 1900 rehoľných kongregácií.

Predsedníčka UISG, rehoľná sestra Jolanta Kafka, v súvislosti so slovami pápeža uviedla: „Ako UISG cítime zodpovednosť odpovedať na slová pápeža Františka, aby sme s odvahou a radosťou pokračovali v našej misii, aby sme svedčili o kráse zasvätenia: totálneho darovania sa pre Nebeské kráľovstvo, podľa Ježišovho príkladu.“

Medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby páter Frédéric Fornos SJ sa pri tejto príležitosti podelil so spomienkou na množstvo zasvätených žien, s ktorými študoval, spolupracoval v misiách a apoštolátoch, ako aj na tie, od ktorých prijal formáciu počas svojich teologických, biblických štúdií i v rámci prípravy na službu duchovného sprievodcu:

„Hodnota, ktorú státisíce rehoľníčok a zasvätených žien prinášajú do života a poslania Cirkvi vo svete, je nevyčísliteľná. … Tento mesiac je dobrou príležitosťou pre nás všetkých, aby sme ich lepšie spoznali v ich rozmanitosti a aby sme objavili ich prínos pre misiu Cirkvi a pre výzvy našich čias.“

Pripájame i februárový úmysel slovenských biskupov:

„Aby chorí obetovali svoje utrpenie za kňazské a rehoľné povolania.“

Zdroj: Vatican News, zk
Foto: Markéta Zelenková, Člověk a Víra

The post Pápež vo februári vyzýva k modlitbe za rehoľníčky a zasvätené ženy appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)