O čom píše teologický mesačník Duchovný pastier v januári 2022?

O čom píše teologický mesačník Duchovný pastier v januári 2022?
1. februára 2022 andreas
Svätý Ján Pavol II. ustanovil v roku 1992 Svetový deň chorých. Sám na sebe poznal veľkosť utrpenia i to aké je ťažké vyrovnať sa s týmto stavom a nestrácať nádej. Tento deň ustanovil na výročie lurdských zjavení – 11. február. Na odkaz tohto pápeža upozorňujú P. Maximilián Vladimír Filo, MPP a Jozef Holotňák.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/