Ako sa bude v 2022 sláviť sviatok zasvätených v diecézach na Slovensku

Ako sa bude v 2022 sláviť sviatok zasvätených v diecézach na Slovensku
29. januára 2022 andreas

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Otec arcibiskup Mons. Ján Orosch pozval listom všetkých rehoľníkov pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy na spoločné slávenie svätej omše do Katedrály sv. Jána Krstiteľa dňa 2. 2. 2022 o 17.00 hod.
Iný spoločný program vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu v tento deň a v tento rok nie je nateraz dohodnutý.

Informoval Lukáš Blažo, sekretár

NITRIANSKA DIECÉZA:

Stretnutie sa uskutoční 5. 2. 2022 (sobota) s programom:
9.30 svätá omša (Mons. Viliam Judák / Katedrála – Bazilika sv. Emeráma)
11.00 prednáška (Mons. Peter Brodek / Aula Kňazského seminára sv. Gorazda)
12.00 hod – spoločný obed v jedálni kňazského seminára

Informoval Tibor Ujlacký, hovorca

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA

Tradičné stretnutie zasvätených s diecéznym biskupom, ktoré sa koná pri príležitosti Dňa zasvätených, sa uskutoční na Starých Horách v sobotu 5. 2. 2022 – ak to dovolí pandemická situácia.

Stretnutie v bazilike začne modlitbou svätého ruženca o 9.45 hod. a pokračovať bude svätou omšou o 10.30 hod.

Informoval Peter Lupták, tajomník

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA, KOŠICKÁ EPARCHIA A BRATISLAVSKÁ EPARCHIA

Metropolitné slávenie dňa zasvätených bude formou online dňa 5. 2. 2022 so začiatkom o 14:00
Program:

 1. Privítanie všetkých zúčastnených
 2. Modlitba na úvod
 3. Provinciálni predstavení – predstavenie komunít, ktoré sa na stretnutí zúčastnia
 4. Prednáška (vladyka Marián Andrej Pacák)
 5. Novinky z rehoľných spoločenstiev (otcovia Baziliáni Prešov, sestry Baziliánky Prešov, otcovia Redemptoristi Michalovce, mnísi Kasián a Pimen)
 6. Tropár a kondák sviatku Stretnutia Pána
 7. Novinky z rehoľných spoločenstiev – pokračovanie (sestry Baziliánky Sečovce, sestry Redemptoristky Lomnica, sestry Služobnice Prešov)
 8. Príhovor prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ
 9. Synodálna cesta – čo sa očakáva od nás rehoľníkov?
 10. Príhovory ostatných vladykov
 11. Záver – poďakovanie
 12. Požehnanie vladyku Jána

ŽILINSKÁ DIECÉZA

Diecézny biskup Mons. Tomáš Galis zašle k sviatku zasväteným svoje diecézy list.

Informoval Zdeno Pupík, hovorca diecézy

SPIŠSKÁ DIECÉZA

Plánované stretnutie zasvätených diecézy s diecéznym administrátorom, ktoré sa malo uskutočniť 29. 1. 2022 je kvôli pandemickej situácii zrušené.

Informovala Hermana Matláková, SMVS

(Správu budeme aktualizovať.)

Foto: Markéta Zelenková, Člověk a Víra

The post Ako sa bude v 2022 sláviť sviatok zasvätených v diecézach na Slovensku appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)