Dominikánov na Slovensku povedie aj v nasledujúcom období br. Damián Mačura, OP

Dominikánov na Slovensku povedie aj v nasledujúcom období br. Damián Mačura, OP
27. januára 2022 andreas

Piata provinčná kapitula Slovenskej provincie bratov dominikánov sa začala sláviť v Konvente sv. Dominika vo Zvolene v nedeľu 23. januára 2022 slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval banskobystrický biskup, Mons. Marián Chovanec. Bratia kapitulári v pondelok v tajnom hlasovaní zverili úrad provinciála na obdobie ďalších štyroch rokov bratovi Damiánovi Jurajovi Mačurovi OP, ktorý túto službu prijal.

Brat Damián Juraj Mačura, OP. Autor fotografie: Vladimír Šimiček

Brat Damián sa narodil 30. decembra 1978 v Brezne . Do noviciátu vstúpil v roku 1998. Teologické štúdia absolvoval v Košiciach a  kňazskú vysviacku prijal z rúk otca biskupa Stanislava Stolárika v roku 2005. Licenciátne štúdia úspešne ukončil vo Friburgu vo Švajčiarsku v roku 2011. Po nich bol v tom istom roku poverený formáciou bratov študentov. V roku 2017 bol prvýkrát zvolený za provinciála bratov dominikánov na Slovensku. Na prebiehajúcej kapitule tak bol opätovne zvolený do tohto úradu.

Provincál a bratia kapitulári. Autor fotografie: Matúš Kušnír, OP

Bratia na kapitule v tajnom hlasovaní zvolili aj štyroch definítorov kapituly, teda bratov, ktorých hlavnou úlohou bude sformulovať závery provinčnej kapituly a ktorí sa v období najbližších štyroch rokov stanú súčasťou provinčnej rady. Ide o bratov Šimona Jána Tyrola, Benedikta Róberta Hajasa, Bohuslava Tomáša Jančiara a Stanislava Petra Vavreka. Okrem nich budú v najbližšom období súčasťou provinčnej rady bratia Marián Slavomír Hovanec a Irenej Maroš Fintor. Nové vedenie provincie zverujeme do vašich modlitieb. Provinčná kapitula v najbližších dňoch definuje priority pôsobenia bratov dominikánov na Slovensku a pokúsi sa odpovedať na hlavné výzvy, ktorým v súčasnosti čelia slovenskí dominikáni. Preto vás aj naďalej prosíme o vaše modlitby za požehnaný priebeh kapituly.

Alan Dely, OP

The post Dominikánov na Slovensku povedie aj v nasledujúcom období br. Damián Mačura, OP appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)