Nedeľa, 23. januára

Nedeľa, 23. januára
23. januára 2022 andreas
Ježišovi podali knihu proroka Izaiáša. Ked knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: “ Duch Pánov spočíva na mne, lebo Boh ma zasvätil pomazaním, aby som doniesol Dobrú zvesť chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že sú prepustení, a slepým, že sa im vracia zrak; utláčaných prepustiť na slobodu.” (Lk 4,14-21)