Evanjelici a katolíci sa stretli na ekumenickej bohoslužbe v Levoči

Evanjelici a katolíci sa stretli na ekumenickej bohoslužbe v Levoči
23. januára 2022 andreas
V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa stretli tento týždeň v evanjelickom kostole v Levoči evanjelici i katolíci na ekumenickej bohoslužbe. Prebiehala podľa materiálov, ktoré spoločne pripravila Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. 

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/