Diecézny časopis v Žiline oslavuje desať rokov svojej existencie

Diecézny časopis v Žiline oslavuje desať rokov svojej existencie
22. januára 2022 andreas
Mons. Tomáš Galis poukázal na odkaz Svätého Otca, ktorý nám odovzdal počas jeho pastoračnej návštevy našej krajiny: aby sme tvorivo pristupovali k posolstvu svätých bratov zo Solúna a vyvárali tak akoby novú abecedu viery zrozumiteľnú ľuďom našich čias. Preto má periodikum podtitul duchovno-spoločenský časopis pre celú rodinu.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/