Slovenská provincia Dcér kresťanskej lásky si pripomína sté výročie

Slovenská provincia Dcér kresťanskej lásky si pripomína sté výročie
14. januára 2022 andreas
Slovenská provincia vznikla v roku 1922 po politických zmenách v roku 1918, kedy sa z Rakúsko-uhorskej monarchie utvorila Česko-Slovenská republika. Na Slovensku bolo vtedy 27 sesterských komunít, ktoré patrili do maďarskej provincie. V Čechách zostalo 7 domov, ktoré patrili do Grázkej provincie.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/