Maltézska pomoc Slovensko nezabudla cez sviatky na ľudí v núdzi

Maltézska pomoc Slovensko nezabudla cez sviatky na ľudí v núdzi
8. januára 2022 andreas
V zmysle Rádového viac ako 900-ročného poslania pomoci ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich rasu, národnosť či vierovyznanie, Maltézska pomoc Slovensko v rámci svojich charitatívnych aktivít pravidelne pomáha opusteným seniorom, ľuďom bez domova a marginalizovaným skupinám, vrátane Rómov a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/