Štvrtok, 6. januára – ZJAVENIE PÁNA

Štvrtok, 6. januára – ZJAVENIE PÁNA
6. januára 2022 andreas
Pavol píše: Tajomstvo Krista je, že všetci ľudia sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. (Ef 3,2-6)