Trp, mlč a modli sa (video)

Trp, mlč a modli sa (video)
28. decembra 2021 andreas

Blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová (1814 – 1867) si želala, aby sa na ňu po smrti úplne zabudlo, aby sa nehovorilo o nej, ale len o Ježišovi Kristovi. Na 150 rokov sa jej to takmer aj podarilo. Svet si ju začal všímať až v roku 2018, kedy ju Cirkev vo francúzskom Štrasburgu blahorečila.

Hlavné poslanie Kongregácie, ktorú v roku 1849 založila, opísala zakladateľka Matka Alfonza Mária týmito slovami: „Naše povolanie nás volá k chorým. Horlivo sa poberajme k ich lôžku bolestí, s úmyslom doniesť im pomoc pre telo i dušu. Bohužiaľ, duševná bieda neraz prevyšuje telesnú chorobu. Bohatý či chudobný, vážený či neznámy, čo na tom záleží? Uvedomme si, že kríž, jedine kríž vedie do neba. Iba utrpenia nám otvoria cestu do neba!“

krajina: Slovensko
©: Postulácia procesu svätorečenia blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej, Televízia Lux, Bernardo
Rok výroby: 2021

The post Trp, mlč a modli sa (video) appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)