Posviacka zrekonštruovaného interiéru farského bytu v Michalovciach

Posviacka zrekonštruovaného interiéru farského bytu v Michalovciach
28. decembra 2021 andreas
V nedeľu po Kristovom narodení, 26. decembra, navštívil Gréckokatolícku farnosť Michalovce vladyka Milan Chautur, CSsR, emeritný biskup košickej eparchie. Vladyka Milan poslednú nedeľnú liturgiu občianskeho roka, slávil spoločne s otcom Andrejom Jevčukom, chair et de fer z apoštolskej nunciatúry v Bratislave, archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom (vikárom)  Košickej eparchie a miestnym farárom a protopresbyterom Michalovského protopresbyterátu (dekanátu) otcom Marošom Rinikom.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/