Sviatok svätého Štefana bol v Košiciach spojený s diakonskou vysviackou

Sviatok svätého Štefana bol v Košiciach spojený s diakonskou vysviackou
27. decembra 2021 andreas
Na sviatok svätého Štefana, 27. decembra, prijal z rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa – košického eparchiálneho biskupa, poddiakonské a diakonské svätenie laický kandidát, manžel a otec troch detí, Peter Maslej. Stal sa tak tretím trvalým diakonom Košickej eparchie. Pred prijatím diakonátu musel absolvovať teologické štúdia a následne prejsť štvorročnou formačnou prípravou.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/