Trp, mlč a modli sa – blíži sa premiéra filmu o bl. Alfonze Márii Eppingerovej

Trp, mlč a modli sa – blíži sa premiéra filmu o bl. Alfonze Márii Eppingerovej
23. decembra 2021 andreas

dokumentárny film 52 min.,
režisér: Marek Poláček
© Postulácia procesu svätorečenia blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej,
Televízia Lux, Bernardo 2021

Blížia sa Vianoce, sviatky narodenia nášho Pána a Vykupiteľa sveta. Prichádza Pán, aby nás obdaroval.

Aj tento rok to bude celkom konkrétne. Na Štedrý deň, 24. 12. 2021 o 16.05 hod. v TV Lux budeme môcť vzhliadnuť premiéru dokumentárneho filmu o blahoslavenej Alfonze Márii (zakladateľky Kongregácie sestier B. Vykupiteľa) pod názvom Trp, mlč a modli sa, ktorý bol natočený v priebehu roka 2021 na Slovensku, ale predsa na niekoľko okamihov nás zavedie aj k nej, do kolísky založenia kongregácie, do Oberbronnu (Francúzsko).

Veríme, že  tento dokumentárny film napomôže ešte intenzívnejšiemu šíreniu úcty k blahoslavenej zakladateľke Alfonze Márii a pomôže napredovať v prácach na procese jej svätorečenia.

Nech aj tento film vyrobený v spolupráci s TV Lux je silnou výzvou k modlitbe a privedie všetkých divákov k hlbokému uvažovaniu nad osobnosťou a svätosťou zakladateľky Alfonzy Márie, ktorá bola v Cirkvi zapísaná do zoznamu blahoslavených len pred nedávnom, 9. septembra 2018.                                                       

V tomto posvätnom tichu Vianoc, aj prostredníctvom tohto dokumentárneho filmu, sa vydajme na cestu k Bohu, ktorý je medzi nami.

V ťažkej dobe pandémie kráčajme – ruka v ruke – s blahoslavenou Alfonzou Máriou k všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sú našimi blížnymi! Prichádzajme k nim a vnímajme ich túžby, bolesti, utrpenie, strach a obavy o život svoj aj svojich blížnych! Dovoľme, aby nás ich bolesti a starosti „vyburcovali“ k nezištnej pomoci a dobročinnosti. Majme široké srdce a prijímajme ich slabosti a obmedzenia.

Nech aj  v tomto „filmovom“ stretnutí prežijeme nádherné vianočné tajomstvo a do nášho vnútra prenikne Božie svetlo, pokoj a radosť.

Prežime s blahoslavenou Alfonzou Máriou požehnaný a pokojný vianočný čas!

Využívame príležitosť a ďakujeme – hlavne kňazom, sestrám, členkám Duchovnej rodiny, ktorí účinkujú vo filme, 
ako aj tvorcom filmu.

Všetkým vám, ďakujeme za každý prejav priazne pri práci na procese svätorečenia!

Zdroj: alfonza-maria-eppinger.com

The post Trp, mlč a modli sa – blíži sa premiéra filmu o bl. Alfonze Márii Eppingerovej appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)