Profesor Trstenský ponúka komentár k biblickým textom Vianoc

Profesor Trstenský ponúka komentár k biblickým textom Vianoc
23. decembra 2021 andreas
Aj tohtoročné vianočné sviatky sú poznačené obmedzeniami, ktoré nedovoľujú všetkým veriacim zúčastňovať sa na bohoslužbách v našich chrámoch. Aj z toho dôvodu pripravil kežmarský farár a dekan prof. František Trstenský brožúru, v ktorej veriacim približuje vianočné texty podľa Lukášovho evanjelia.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/