Pondelok, 13. decembra

Pondelok, 13. decembra
13. decembra 2021 andreas
Pavol píše: Nechýba vám nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On vás bude posilňovať až do konca. (1 Kor 1,4-9)