Sobota, 11. decembra

Sobota, 11. decembra
11. decembra 2021 andreas
Izaiáš povedal: Na Mesiášovi spočinie Duch Pánov. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať, ale v pravde bude súdiť núdznych a priamosťou rozhodovať v prospech krotkých zeme. (Iz 11,1-10)